05. Páirc an Larla

Earls Park

Páirc an Iarla

An tIarla Rua a thugtaí ar gharmhac Richard de Burgo a bhí ar aon chéadainm lena sheanathair. Chuir seisean tús leis an obair ar Pháirc an Iarla thart ar an mbliain 1260. Bhí Tiarnaí éagsúla de chuid na Normannach i Sasana agus san Eoraip a rinne páirceanna príobháideacha dóibh féin agus bhí Páirc an Iarla ar an gceann ab fhairsinge agus ba shuntasaí in Éirinn. Léiriú mór stádais agus saibhris a bhí sa pháirc ag an Iarla. Bhí achar 369 heicteár nó 913 acra faoi agus claí cloiche timpeall an bealach uilig air, 2.6 méadar ar airde agus 7.4 ciliméadar ar fhaid. Bhí stoc fianna agus eile sa pháirc agus théadh an tIarla agus a chuid cuairteoirí ag marcaíocht capall agus ag fiach ann. Ní fhéadfadh nach ndeachaigh méid agus fairsinge na páirce i gcion ar chairde agus ar chuairteoirí an Iarla chomh maith le muintir na háite. Chaithfeadh freisin go raibh amharc breá as an gcaisleán trasna an locha agus isteach i bpáirc súgartha phríobháideach an Iarla.

Earls Park

Richard de Burgo’s grandson also Richard was known as the Red Earl. He began to work on Earl’s Park around 1260. Some Norman Lords in England and Europe had built private parks for themselves but Earls Park was the largest and most impressive in Ireland. The park was a huge status symbol to show off the wealth and power of the Earl. It had an area of 369 hectares or 913 acres and it had a stone wall all around it, which was 2.6 metres high and stretched for 7.4 kilometres. The park was stocked with deer and other animals and the Earl and his guests would go horse riding and hunting there. The huge size and expanse of the park must have really impressed the Earl’s friends and guests as well as the local people. There must also have been a wonderful view from the castle across the lake in to Earl’s private playground.

This page was added on 05/10/2016.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.