08. Sráideanna agus Ceapacha Burgáiste

Streets & Burgage Plots

Sráideanna agus Ceapacha Burgáiste

Bhíodh sráideanna agus foirgníocht Bhaile Locha Riach leagtha amach ar ghnáthstíl na Normannach. Ba é an gnáthnós acusan freisin ceapacha a ligean le siopadóirí agus le fir cheirde. Nuair a tháinig Richard de Burgo go Baile Locha Riach, chaithfeadh sé gur thug sé na hoibrithe oilte agus an dream tráchtála in éineacht leis. An talamh a dtugtaí Ceapach Burgáiste air, bhí straidhp caol fada talún ann le spás ar an bPríomhshráid mar a dtógtaí an teach nó siopa. Péirse an tomhas a bhíodh in úsáid ag na Normannaigh, ceann amháin cothrom le 5.03 méadar. Tá cuid mhór de na foirgnimh i mBaile Locha Riach ar an gcuma sin. D’oibrigh na Ceapacha Burgáiste go maith, bhíodh spás ag na siopadóirí agus ag na fir cheirde ar fad ar an bpríomhshráid agus bhíodh spás amach taobh thiar acu don cheardlann nó do gharraí. Is féidir cuid mhór de na garraithe fada caola a fheiceáil ag síneadh siar ón bPríomhshráid go dtí na bealaí siúlóide.

Streets and Burgages Plots

Loughrea’s streets and building were laid out in the typical Norman style. It was the usual Norman practice to rent plots of land to shopkeepers and tradesmen. When Richard de Burgo came to Loughrea; he must have bought these skilled workers and merchants with him. These plots of land called Burgage Plot were long narrow strips with space on the Main Street where they could build a house or shop. The unit of measurement the Norman’s used was called the perch, which is about 5.03 metres. Many of the buildings in Loughrea are that way. These Burgage plots worked well, because they gave space to all the shopkeepers and tradesmen on one street; but they still had space behind their building for workshops and gardens. Many of the long narrow gardens can be seen stretching from the Main Street back to the walks.

This page was added on 22/08/2016.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.