12.Ridirí

Knight

Ridirí

Níor mhór a bheith aon bhliain is fiche le go bhféadfadh duine a bheith ina Ridire. Nuair a bhíodh scuibhéir thart ar 7 mbliana d’aois, chuirtí faoi chúram theaghlach eile de chuid na n-uasal é. Ba iad na céimeanna a bhíodh i gceist le teacht in inmhe mar Ridire, Péitse, Scuibhéir agus Ridire. Cath de chineál a bhíodh sa turnaimint ina mbíodh dream Ridirí á fhéachaint le dream eile Ridirí ag iarraidh a gcumas a léiriú. Bhíodh na Tiarnaí agus na Bantiarnaí ag faire an aicsin ó bharr an tí nó an chaisleáin. Giustáil idir Ridirí an spórt ba mhó ag an am.

Knights

To be a Knight, you had to reach the aged of 21. Around the aged of 7; a squire was sent to a noble household. The stages of becoming a Knight; were a Page, a Squire then a Knight. A tourney was a battle which a group of Knights fought against another group of Knights to show off their skills. The Lords, Ladies and important people watched

This page was added on 25/08/2016.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published. Required fields are marked *