14. Lá na mBailte Múrtha

Walled Towns Day

Lá na mBailte Múrtha

Cuireadh ócáid Lá na mBailte Múrtha ar bun i mBaile Átha an Rí den chéad uair sa bhliain 2006.

Is é cuspóir atá le Lá na mBailte Múrtha i mBaile Átha an Rí go gcuirfí leis an tuiscint agus leis an eolas ar na Ballaí agus ar a mbíodh i gceist leo i rith ré na meánaoiseanna.

Is ócáid thábhachtach ó taobh turasóireachta Lá Bhaile Múrtha Bhaile Átha an Rí a thugann deis do dhaoine an saol mar a bhíodh fadó a thuiscint. Is é an modh múinteoireachta a ghabhann le Lá na mBailte Múrtha i mBaile Átha an Rí go ngléasann daoine in éadach mar a bhíodh ar dhaoine fadó agus go ndéantar athchruthú ar rudaí a tharlaíodh.

Walled Towns Day

The event of Athenry Walled Towns Day started in 2006.

The aim of the Athenry Walled Towns Day is to increase awareness, knowledge and to understand what the Walls were used for in Medieval Athenry.

Athenry Walled Towns Day is an important tourism event, that helps people understand what life was like in olden times. The method of teaching in Athenry Walled Towns Day was that people get dressed up as people in olden times to re-enact what happened.

This page was added on 25/08/2016.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published. Required fields are marked *