10. An tIonad Oidhreachta

Heritage Centre

An tIonad Oidhreachta

Tá an tIonad Oidhreachta ar na hionaid turasóireachta is tábhachtaí i nGaillimh. I Séipéal Naomh Muire atá an tIonad Oidreachta suite, siar ó Fhaiche an Mhargaidh. In Ionad Oidhreachta Bhaile Átha an Rí freisin atá an chéad Más agus Séala a bronnadh ar Bhaile Átha an Rí ar coimeád. Cuirtear stair an bhaile i láthair san ionad.

Thagadh go leor daoine le chéile ar Fhaiche an Mhargaidh. Fir cheirde a bhíodh i gcuid acu; gaibhne, siúinéirí, saortha cloch, cúipéaraí agus sníomhadóirí. Bairillí a dhéanamh an Cúipéir agus dhéanadh an Potaire babhlaí agus potaí as cré. Bhíodh pictiúir crochta os cionn thosach an tsiopa go mbeadh a fhios ag daoine cad a bhí ar díol iontu, ó tharla nach raibh léamh ag gach duine an uair sin.

Heritage Centre

The Heritage Centre is a key visitor attraction for Galway. The Heritage Centre is in St. Mary’s Church located behind the Market Square. The Athenry Heritage Centre is also home to the towns original Mace and Seal. It shows the towns history.

The Market Square brought lots of people together to barter and sell goods. Some of the professions were craftsmen; blacksmiths, carpenters, stone masons, coopers and spinners. Coopers made barrels and Potters made bowls and pots from clay. There were pictures over the shopfront to show what they sold because not everyone could read back then.

This page was added on 25/08/2016.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published. Required fields are marked *