Schools’ Folklore Scheme (1937-38)

Scéim Bhéaloideas na Scol (1937-38)

Over a period of eighteen months some 100,000 children in 5,000 primary schools in the twenty-six counties of the Irish Free State were encouraged to collect folklore material in their home districts. The topics about which the children were instructed to research and write included local history and monuments, folktales and legends, riddles and proverbs, songs, customs and beliefs, games and pastimes, traditional work practices and crafts, etc. The children collected this material mainly from their parents and grandparents and other older members of the local community or school district. Now known as the Schools’ Manuscript Collection, the scheme resulted in more than half a million manuscript pages of valuable material.


Scéim Bhéaloideas na Scol (1937-38)

Sa bhliain 1937, chuir Coimisiún Béaloideasa Éireann, i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Cumann Múinteoirí Éireann, tús le scéim réabhlóideach inar tugadh spreagadh do leanaí scoile chun béaloideas agus stair áitiúil a bhailiú agus a dhoiciméadú.
Le linn thréimhse ocht mí dhéag, spreagadh 100,000 éigin dalta i 5,000 bunscoil sna sé chontae is fiche de Shaorstát Éireann chun ábhar béaloidis ina ndúichí baile a bhailiú. Ar na hábhair ar cuireadh na leanaí ag déanamh taighde agus ag scríobh fúthu, áiríodh stair agus séadchomharthaí áitiúla, scéalta béaloidis agus finscéalta, tomhaiseanna agus seanfhocail, amhráin, nósanna agus creidimh, cluichí agus caithimh aimsire, cleachtais oibre agus ceirdeanna traidisiúnta, srl. Bhailigh na leanaí go príomha óna dtuismitheoirí agus a seantuismitheoirí agus daoine eile níos sine sa phobal áitiúil nó i ndúiche na scoile. Bailíodh breis is leath milliúin leathanach lámhscríbhinní d’ábhar an-luachmhar mar thoradh ar an scéim, ar a dtugtar Bailiúchán Lámhscríbhinní na Scol anois.

This page was added on 12/05/2017.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published. Required fields are marked *